اخبار برگزیده

گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام پاراذایلن و انواع مخلوط ذایلن ها

 

 

 

 

 

 

 فرمت فایل : WORD PDF

تعداد صفحات:53

فهرست مطالب:
آشنایی با پتروشیمی بندر امام
شرح واحد پارازایلین
اساس طراحی
شرح کار واحد
ویزگیهای خوراک واحد
توصیف واح ...


گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام پاراذایلن و انواع مخلوط ذایلن ها

گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام پاراذایلن و انواع مخلوط ذایلن ها

گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام پاراذایلن و انواع مخلوط ذایلن ها

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها